صفحه اصلی > اقتصادی

اقتصادی دیگر اخبار

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» زمینه برای بازاریابی و صادرات زعفران افغانستان را فراهم و در این زمینه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

دادستان کل ایران گفت که شرایط اقتصادی حاکم، بیکاری و تعطیل کارخانه ها از عوامل افزایش سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.