صفحه اصلی > ترکیه

ترکیه دیگر اخبار

سومین دوره نمایشگاه پوشاک اسلامی امروز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی « مرکز کنگره استانبول» آغاز شد و تا روز جمعه 19 ژانویه ادامه می یابد.

فخر‌الدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اخراج یوهانا کورنلیا بورسما خبرنگار هلندی از کشورمان نه علت فعالیت حرفه‌ای او، بلکه به دلیل ارتباطش با یک گروه تروریستی بوده است.