صفحه اصلی > فرهنگی و هنری

فرهنگی و هنری دیگر اخبار

دنیزلی در منطقه اژه ترکیه با مراکز گردشگری چون بهشت سفید و دروازه جهنم از مناطقی است که مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است.

مدیر انیستیتوی مطالعات مولانا دانشگاه سلجوق ضمن اشاره به نقش مهم مولانا در تحکیم روابط میان ایران و ترکیه دیپلماسی او را الگوی قدرت نرم دانست.

چلوپزی 163ساله کالکان‌اوغلو در ترابزون با غذاهای لذیذ محلی مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.